PAR PROJEKTU "PROTI un DARI"

Projektā “PROTI un DARI!” vari iesaistīties, ja esi vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), dzīvo vai esi deklarēts Rīgā, nemācies, oficiāli nestrādā, neapgūsti arodu un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks.

Ko projekts Tev var sniegt? 

  •  Dalību individuālajā pasākumu programmā, kas var ilgt no viena līdz četriem mēnešiem (atsevišķos gadījumos – līdz deviņiem mēnešiem). Katrā programmas mēnesi Tev tiek nodrošinātas vismaz 24 stundas aktivitāšu, kā arī mentora un programmas vadītāja atbalsts. Un tas viss - bez maksas! 

Aktivitātes, kas var būt iekļautas Tavā individuālajā pasākumu programmā:

  • Formālās un neformālās mācīšanās aktivitātes (apmācību semināri, kursi, radošās nodarbības, prasmju attīstības treniņi u.c.);
  • Dalība pasākumos (sporta aktivitātes, ekskursijas un pārgājieni, kultūras pasākumi, nometnes, āra dzīves un aktīvās atpūtas aktivitātes; iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.);
  • Brīvprātīgā darba aktivitātes (īstermiņa brīvprātīgā darba veikšana nevalstiskajās organizācijās un pasākumos, Tavu prasmju un pieredzes pilnveidošanai)
  • Iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos (nevalstisko organizāciju un jauniešu centru iepazīšanas vizītes, pasākumu apmeklēšana, līdzdalība projektu organizēšanā u.c.);
  • Profesijas specifikas iepazīšana (vizītes uzņēmumos, īstermiņa prakse u.c.);
  • Speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants, jaunatnes lietu speciālists u. c., izņemot ārstniecības personālu);
  • Mentora un programmas vadītāja atbalsts, palīdzot individuālās pasākumu programmas īstenošanā, Tavu prasmju un interešu attīstīšanā;
  • Specifiski pasākumi jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu). 

Pieteikties projektam iespējams, aizpildot tiešsaistes anketu http://ej.uz/anketaPD vai sazinoties ar Rīgas pašvaldības “PROTI un DARI!” projekta koordinatori: Baiba Āboliņa E-pasts: baiba.abolina@riga.lv, tālr. 67105081 Projekts “PROTI un DARI!” norisinās visā Latvijā no 2014. gada septembra līdz 2018. gada decembrim. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ir Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs un projektu īsteno sadarbībā ar pilsētu vai novadu pašvaldībām. Rīgas pašvaldībā JSPA sadarbības partneris ir Rīgas domes Labklājības departaments, savukārt projekta stratēģiskie partneri ir Rīgas Sociālais dienests un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. Informācija par projekta norisi citās Latvijas pašvaldībās:

http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari 

Projekts Nr. 8.3.3.0./15/I/001 “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un NVO vai jauniešu centru darbībā”.

Mūsu dalībnieku stāsti projektā "PROTI un DARI" 

Arī mēs, Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrība "Redzi mani",  piedalāmies projektā "PROTI un DARI", un esam iesaistījuši vairākus jauniešus, kuri aktīvi darbojas mūsu biedrības mentoru pavadībā. 

Uzzināt vairāk un lasīt par mūsu dalībnieku stāstiem, par to, kā gājis projekta sākumā, projekta laikā un tā nobeigumā, kādi ir vislielākie un nozīmīgākie guvumi kā jaunietim, tā arī viņa mentoram, drīzumā varēsiet lasīt šeit.Plašāku informāciju par projektu "PROTI un DARI" un tā vispārējām aktualitātēm atradīsi Facebook lapā:

https://www.facebook.com/PROTIunDARI


ATPAKAĻ

UZ SĀKUMU