KĀ MŪS ATRAST?

Avotu iela 31, Rīga 

(sētas māja, ieeja no sētas puses)

Dienas centra "ĀBEĻDĀRZS" telpās


KURĀS DIENĀS PIEŅEMAM APMEKLĒTĀJUS?

Pirmdienās no plkst. 13:00 - 15:00


KĀ AR MUMS SAZINĀTIES?

E-pasts: redzimani@inbox.lv

Tālr.: +371 24919971


REKVIZĪTI

Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrība "REDZI MANI"

Reģistrācijas Nr.: 40008235445

Konta Nr.: LV46HABA0551039888111   

Juridiskā adrese: "Doriņi", Mārupe, Mārupes novads, LV-2167