Rīgas Vājredzīgo un 
  Neredzīgo Biedrība
        "REDZI MANI"    
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .